Laufschrift

Herzlich willkommen im neuen Schuljahr, insbesonders den 88 neuen Schüler/innen in den 5. Klassen. * Der offizielle Bericht des LSR bescheinigt die Spitzenleistungen unserer Schule(siehe Bericht) * Schulwechsel ins BORG? Jederzeit möglich *

Neueste Artikel

Arcont Start

Die renommierte Firma ARCONT in RADENCI bietet unseren slowenischen Schüler/innen interessante Stipendien. Nähere Details im Artikel!

 

ARCONT – POGOJI ŠTIPENDIRANJA


Višina štipendije: 20 % minimalne plače za dijake in 30 % za študente; plus dodatek za uspeh (za prav dober uspeh 10 % osnovne štipendije, za odličen 15 %).
Izplačilo: enkrat mesečno za tekoči mesec celo šolsko leto – tudi v počitnicah.
Najpozneje v 15-ih dneh po zaključku letnika je dolžan štipendist predložiti štipenditorju dokazila o opravljenih obveznostih in potrdilo o vpisu v naslednji letnik; v primeru prekinitve šolanja ali neopravljenih tekočih obveznosti je potrebno štipendijo vrniti (izjemoma je lahko dogovor drugačen v primeru nekih objektivnih okoliščin, ki so vplivale na dejstvo o šolanju).
Štipendist ne sme brez predhodnega sporazuma s štipenditorjem menjati šolskega programa.
Štipendist mora vsako leto v počitnicah opraviti vsaj 80 ur prakse pri štipenditorju.
Morebitno obvezno šolsko prakso mora prav tako opraviti pri štipenditorju, razen če se predhodno dogovorimo drugače.
Po končanem šolanju se mora zaposliti pri štipenditorju in ostati najmanj toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo; v nasprotnem primeru je potrebno štipendijo vrniti.
Nadaljnji študij po srednji šoli je mogoč – lahko z nadaljnjim štipendiranjem ali pa s sklenitvijo dogovora o začasnem mirovanju obveznosti glede zaposlitve; v primeru, da se sklene nova pogodba o štipendiranju, se čas trajanja obveznosti glede zaposlitve po pogodbah sešteva.
Delovno razmerje za ustrezno delovno mesto bo delodajalec zagotavljal najmanj toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje.
Vzporedno prejemanje kakšne druge štipendije (republiška, Zoisova, za deficitarne poklice) ni ovira za sklenitev pogodbe (edino kadrovska ne sme biti).
Sopodpisniki pogodbe z mladoletnimi dijaki so starši.

Arcont HP

50-Jahre-Logo.png

Kooperationspartner

L2P

Go to top